Tájékoztató a külföldi nyelvtanulási programról

Esemény
8 months ago

A COVID-19 okozta és még mindig tartó bizonytalanságok miatt a 9 és 11 évfolyamosok számára kiírt KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI PROGRAMOT a kormány 1 évvel elhalasztja, így 2022-ben - a korábbi döntéshez képest - mégsem indítja el!

A Kormány döntése értelmében 2022-ben a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt a Nemzeti Alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban. A nyelvtanulási program hazai költségvetési forrásból valósul meg, azt teljes egészében a magyar állam finanszírozza. A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi.

 A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül kulturális és szabadidős programok keretében további lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a célnyelv használatára. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet és fejlessze nyelvi kompetenciáját.

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Technikum és Kollégium kísérő tanárokkal biztosítja a csoportos részvételt a programban. Az intézmény két célországba tervezi a kiutazást, az Egyesült Királyságba és Írországba. Szervezési szempontok miatt az intézmény határozza meg a kiutazások időpontját, a csoportok összetételét, amit előreláthatóan január végig tisztázunk le. A kiutazásokat 2022. június 17-e és augusztus 31-e között kell megvalósítani.

Az intézmény a szülői nyilatkozatok visszaérkezését követően áttekinti a jelentkezéseket és kiválasztja azokat a tanulókat, akiknek kiutaztatását csoportos keretek között vállalja. A kiválasztás során figyelembe veszi a jelentkező tanulók tanulmányi előmenetelét, magaviseletét és az őt tanító tanárok ajánlását is. Akinek kiutaztatását csoportos keretek között nem vállalja, azok egyéni úton jelentkezhetnek a programra a Tempus Közalapítványon keresztül.

A Covid-19 járvány miatt figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos hazai és nemzetközi járványügyi, valamint beutazási szabályokra. Az Egyesült Királyság már nem az Európai Unió része, ezért oda a beutazáshoz útlevélre van szükség. Ezeket a feltételeket az utazó tanuló gondviselőjének kell biztosítani.

A nyelvtanulási programról további információkat az intézmény honlapján és a Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Program honlapján találhatnak (https://www.knyp.hu/hu/knyp)

Ha érdekel a program és szívesen részt vennél rajta további leírásokat, szülői hozzájárulást..stb a mellékletből tölthető le vagy érdeklődj osztályfőnöködnél vagy a titkárságon.

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba