#közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet elrendeli, hogy a a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a

a) felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.