#információ

ÍME A NYERTESEK, akik részt vehetnek a 4 hetes INGYENES szakmai gyakorlaton Németországban az ERASMUS+ program keretében

2020. március 14. és április 11. között Németországban lehetőség nyílik a gépészet, elektronika és informatika területén tanuló diákok számára egy 4 hetes szakmai programban való részvételre.
A február 19-én zárult pályázat nyertesei:

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet elrendeli, hogy a a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a

a) felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.