Szakmai oktatás

A nyári összefüggő szakmai gyakorlatot a Szakképzési törvény alapján kell végezni duális képzés keretében, duális partnernél.

 • A duális képzésbe való lépés feltétele az Ágazati alapvizsga sikeres letétele.
 • Olyan duális partnernél lehet duális képzésben részt venni, amellyel az iskolának van partneri megállapodása és képzési programot írtak alá. A duális partnerek listája a tanműhelyi titkárságon, illetve a szakmai oktatásért felelő igazgatóhelyettesnél érhető el.
 • A tanuló a duális partnerrel tanulói munkaszerződést köt, amely alapján a duális partnernél munkát végez és ennek keretében megtanulja a szakma gyakorlati és esetenként elméleti tudnivalóit is.
 • A munkaszerződés kapcsán a tanuló legalább a mindenkori minimálbér 60%-nak megfelelő bért kap, munkaruhát és minden olyan járandóságot, amelyet a cég dolgozói is megkapnak.

A duális képzés kezdete

Technikum esetén

 • a 11. évfolyam kezdésekor
 • Érettségi utáni képzés esetén az 1/13. év második félévétől.

Szakképző iskolában

 • A 10. évfolyam kezdésekor
 • Közismeret nélküli felnőttoktatás esetén az első félév után.

A duális munkavégzéssel kapcsolatos feltételek

 • A duális képzés során a munkaidő a 18 év alattiak esetén 7 óra/nap, nagykorúak esetén lehet több is.
 • A duális képzést csak tanulói munkaszerződéssel lehet teljesíteni, aminek az oktatási időszak végéig kell szólnia.
 • Az informatika ágazat esetén és az informatika szakmacsoportban nem kell duális partnernél dolgozni.

A következő évfolyamba való lépés feltétele

 • A gyakorlatról való hiányzást a duális partner nyilvántartja és 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanév érvénytelenné válik vagy be kell pótolni a hiányzó órákat a tanévkezdésig.
 • Az igazolatlan hiányzásokkal miatti bérlevonásokat a duális partner állapítja meg.
 • A gyakorlati képzőhely a nyári szakmai gyakorlatról igazolást állít ki.
 • A duális partnernél tanuló munkavállalónak kiskorú esetén évente 45 nap szabadság jár, amiből 15-öt kötelezően egyben kell kiadni. A többit megállapodás alapján az iskolai szünetek alatt célszerű kivenni.
 • Az iskolai kötelező rendezvényekre a duális partnernek el kell engedni a tanulót.

A duális partner megválasztása elsősorban elsősorban a szülő / gondviselő feladata, de az iskola is segít a megfelelő partner megkeresésében.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat igazolásának dokumentuma

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba