Projektoktatás

Iskolánk Pedagógiai Programjába 2015/2016-os tanévtől kezdve beemeltük a projektoktatást, mint lehetséges pedagógiai módszert. Elméleti háttér itt!

Elméleti háttér, leírás

A projektoktatás gondolata már a 20. század elején megjelent, a módszer atyja John Dewey, kidolgozója William Heard Kilpatrick volt. A projektoktatás / projektpedagógia lényege az, hogy a tanulókat megtanítsuk tanulni, továbbá sarkalljuk őket a kooperatív tanulási formák használatára.

A projektoktatás során az együttműködő tanulók egy célt járnak körül (a projekt tárgya) és azt több oldalról megvizsgálják, feldolgozzák. A lényege, hogy a tanulók tevékenységeken keresztül sajátítsák el a projekt tárgyával kapcsolatos ismereteket.

Előnyök

Motiváció: A projektmódszer alkalmazásával - főleg, ha a téma a tanulóknak tetsző - sokkal jobban lehet motiválni a tanulókat a tevékenységre, mint egy hagyományos órán. Természetesen itt is lesznek olyan tanulók, akiknek a motivációja csekély lesz, de a feladatok ügyes megszervezésével sokkal több hasznos tevékenységre lehet rávenni a tanulókat, mint egy hagyományos szervezésű tanórán.

Hatékonyság: Köztudott, hogy a frontális osztálymunka során a tanár által elmondott ismereteknek csak 5-10% rögzül a tanulókban és még auudio és video / prezentáció / film bevetésével sem megy a hatékonyság 50-60% fölé. Ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy a tanár által "leadott" tananyaggal eltöltött idő hatékonysága ennyi. A projektoktatás tevékenységein keresztül a tanulók sokkal jobban megismerik azokat a témákat, amelyekkel foglalkoznak.

Az ismeretek kibányászásának módszere: A tevékenységek során megtanulják, hogy milyen módon tudják elérni az információt, hogyan tudják a tudást maguknak kibányászni

Tanulási módszer elsajátítása: A tanulók együttműködése azt eredményezi, hogy a későbbiekben is sikeresebben tudnak majd együttműködni társaikkal egy-egy ismeret elsajátítása során. Ez tehát egy tanulási módszer elsajátítását is jelenti.

Csoportos tevékenység: Mivel a módszer alapvető jellemzője a csoportos tevékenység, ezért a tanulók az együttműködés képességére tesznek szert

Önállóság: A projektek lebonyolítása során a tanárnak oktatásszervező, segítő szerepe van, de semmiképpen sem a tudás átadása a fő szerepe. Természetesen a tanár a kezdeti instrukciókat a minimális ismereteket átadhatja, segít az ismeretek elsajátításában, de ő nem végzi el a tanulók helyett a tevékenységeket.

A projektnapok lebonyolítása

  • A projektoktatás első lépése a projektek témájának meghatározása, majd ennek alapján a konkrét projekt témák meghirdetése. A projekt témák kapcsolódhatnak egy központi témához, körüljárhatnak egy fogalmat és/vagy egy szakmai területet, de alkalmanként lehetnek teljességgel heterogének is. A projekt témák kiindulhatnak tanároktól, de tanulók is ajánlhatnak témákat.

A projekt témákat a fenti szempontok szerint szelektálni kell és a fenti szempontoknak megfelelőkből lehetnek a projektek.

A projekteknek ebben a szakaszában meg kell találni a projektek vezetőit és a segítő tanárokat. Az a tapasztalatunk, hogy a projekt vezetők általában a témák kidolgozása során választódnak ki.

A projektvezetők leírják konkrétan a projekt célját és a főbb tevékenységeket.

  • A tanulók és a projektek összehozása. Az iskola programjában meghatározott tanulóknak a projektek végrehajtójává kell tenni. Véleményem szerint a tanulóknak érdeklődésüknek megfelelő projekteket érdemes választani a kínálatból. A tapasztalatok szerint a tanulók egy része a tanári szimpátia alapján, más része az őket tanító tanárok rábeszélése alapján választ projektet. Gyakori, hogy a projekteben résztvevő tanulók maradékelv alapján választanak - ez a legrosszabb eset.
  • A projekteket elő kell készíteni. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók és a vezető tanárok megbeszélik, hogy mikor, ki és mit fog elvégezni a projekt kapcsán. Tisztázzák a célokat és az eszközöket. Esetenként az előkészítő megbeszélések a tényleges végrehajtás előtt akár hetekkel is elkezdődhetnek.
  • A projekt végrehajtására az egy hetes projektek esetén általában 2-3 nap jut valójában. Ha nem egy héti tart egy projekt, hanem, mint ahogy a 2017/2018-as tanévben nálunk a projektek több hétig tartottak és a projektvezető tanárok esetenként kérték el egy-egy napra a projekt tanulóit. A projekt végrehajtására pénzt, eszközt az előkészítés során a vezetőséggel együttműködve érdemes biztosítani.
  • A projektoktatás fontos befejező része az eredményke ismertetése (disszemináció). Ilyenkor a projekt résztvevői összefoglalva elmondják egy nagyobb közösség előtt a projektjeikben elért eredményeket, a módszert. A prezentációt / bemutatót érdemes minden projektben résztvevő tanulóval ismertetni illetve minden olyan tanulóval, aki a jövőben projektekben fog részt venni. A projektek prezentációt publikálni kell.
  • A projektek végeztével értékelni kell a megvalósult projekteket és a következő időszakban a leszűrt tapasztalatok alapján kell a következő időszak projektjeit megtervezni és megvalósítani.

Nehézségek, megoldandó problémák

A tanórák rendszerétől eltérő a projektek időbeosztása: A projektoktatás valójában felrúgja a hagyományos iskolai tanítási kereteket, hiszen az ismeretek megszerzése és elsajátítása gyakran nem dolgozható be az iskolai tanórák rendszerébe, hiszen egyes tevékenységek tovább tartanak, míg mások rövidebbek. Egy projektekkel foglalkozó iskola képe időnként kaotikus is lehet, nem olyan szabályozott, mint egy poroszos iskolában.

A projektek helyszíne: A projekt végrehajtásához szükséges információt gyakran a tanulók nem az iskolában, hanem külső helyszíneken találják meg, tehát gyakori a külső foglalkozás. Ez esetenként több időt, tanári kíséretet.

Többlet költség: A külső helyszíneken végzett látogatások esetleg többlet költségek jelentenek az iskolai tanórához képest. Múzeumi belépők, közlekedéssel kapcsolatos költségek, stb...

A projektek kiválasztása: A projektek kiválasztásának "célszerűnek" kell lennie. Semmiképpen nem érdemes a tananyagtól általánosan elrugaszkodott projekttémákat választani, mert az tetszik a tanulóknak, hiszen ebben az esetben a szükséges ismeret átadásának célja csorbul. Gyakori, hogy a projekteket egy általánosan megfogalmazott fogalomkör köré szervezik, pl. Pénz, információ, tudás, stb... A konkrét projektek az adott téma egy vagy több aspektusát járják körül.

Kis iskola, nagy iskola: A "kis" iskolákban (~300 fő) és a homogén szerkezetű iskolákban viszonylag könnyű megtalálni azt a 45 napot, amikor az iskolát át lehet állítani projekt üzemmódba. A nagy és összetett szerkezetű iskolák esetén - mint például a Szily - a szakmai gyakorlatok, a különböző iskolatípus eltérő igényei miatt és a külső képzőhelyekkel való nagyobb integráció miatt nehezebb megszervezni a mindenkire alkalmazható projektnapokat. Ez az elmúlt három évben számunkra komoly tanulsággal szolgált!

A 2015-2016-os tanévben évben minden osztály (szakközép és szakiskola, mai szóhasználattal szakgimnázium és szakközépiskola) részt vett a projektnapokon, mintegy 750 tanuló. A projektnapok 4 napig tartottak, a bemutatóval együtt. Szép produktumok is születtek. Nagy káosz volt és a projektek bemutatása is vontatott volt.

A 2016-2017-es tanévben a 9.-12.-ig minden nappalis diák vett részt kötelezően, hozzávetőlegesen 500-600 tanuló. A projektnapok 4 napig tartottak, a bemutatóval együtt. A projektek bemutatása két helyszínen történt. A tanulók vezetése, kezelése, nyilvántartása, a külső helyszínekkel való egyeztetés nem minidig volt sikeres. Voltak olyan tanulók is, akik bár nem volt kötelező számukra, de részt vettek egy-egy projektben. Szép produktumok születtek.

A 2017-2018-as tanévben csak a 10. évfolyam szakgimnáziumi tanulói végeztek projektmunkát (75 fő). A projektnapok nem megadott héten zajlottak, hanem a projektvezető tanárok kérhettek a projektjük számára egy-egy projektnapot. A bemutató pedig a tanév utolsó  napján zajlott le. Ebben az évben "csak" 10 projekt zajlott le. A projektek egytől-egyig sikeresek lettek.

A tanulók nyilvántartása: A megváltozott iskolaszervezés miatt a projektnapokon a lógós diákok regisztrálása, a munka ellenőrzése nehézkes.

Irodalom

http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia

http://tehetseg.hu/interjuk/projektoktatas-gyakorlatban

http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia

http://www.szamk.hu/tamop/ped_projekt.pdf

http://ofi.hu/projektoktatas

http://epa.oszk.hu/00900/00939/00142/EPA00939_kereszteny_szo_2012_09_7.html

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba