A nyári összefüggő szakmai gyakorlat

A nyári összefüggő szakmai gyakorlatot a 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kell elvégezni.

Ideje, időpontja

Általában a szorgalmi időszak után kezdődik rögtön egyedi esetekben a nyár folyamán a tanév kezdetéig kell elvégezni.

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 18 év alatiak esetén 7 óra/nap, nagykorúak esetén lehet több is.

A teljesítendő óraszámok:

 • Szakgimnáziumban  (kivéve az informatika ágazatot)
  • 9. évfolyam után: nincsen
  • 10. évfolyam után 140 óra
  • 11. évfolyam után 140 óra
  • 1/13. évfolyam után 160 óra
 • Szakközépiskolában (kivéve az informatika szakmacsoportot)
  • 9. évfolyam után 140 óra
  • 10. évfolyam után 140 óra
  • Szakközépiskolában csak tanulószerződéssel teljesíthető a gyakorlat, aminek az oktatás vágáig kell szólnia.

Az informatika ágazat esetén és az informatika szakmacsoportban nem kell nyári szakmai gyakorlatot teljesíteni.

Évismétlés esetén a korábbi években végzett nyári szakmai gyakorlat nem számítható be

A következő évfolyamba való lépés feltétele

 • A gyakorlatról való hiányzást a gyakorlati képzőhely nyilvántartja és 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a gyakorlatot meg kell ismételni vagy be kell pótolni a hiányzó órákat a tanévkezdésig.
 • Ha a tanuló nem teljesít nyári szakmai gyakorlatot, akkor az igazolatlan mulasztásnak minősül és a tanév megismétlésére kötelezi a tanulót.
 • A gyakorlati képzőhely a nyári szakmai gyakorlatról igazolást állít ki.

A gyakorlati képzőhely megválasztása elsősorban a szülő / gondviselő feladata, de az iskola is segít a gyakorlati képzőhely megkeresésében

A munkahellyel a szakgimnázium esetén az iskola köt együttmáködési megállapodást.

Szakközépiskola esetén a tanuló /gondviselő és a munkahely köt tanulószerződést

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat igazolásának dokumentuma