Minőségpolitika

Minőségpolitika / Minőségbiztosítási programunk alapelvei

A Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt.

Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi oktató- illetve nevelőmunka áll, amely biztosítja tanulóink intézményen belüli továbbhaladását, végzőseink továbbtanulását, vagy munkába állását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.

Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi igényekhez és a jogszabályi változásokhoz és egyéb szabályozó követelményekhez rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára is.

A sikeres működés és fejlesztés érdekében széles körű partnerkapcsolatokat építettünk ki, amelyek ápolása és folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelten fontos feladatunk, mind a hagyományos értelemben vett elméleti oktatásban, mind a tanműhelyi gyakorlati képzésben.

Az iskola vezetősége kinyilvánítja, hogy minőségpolitikáját érvényesnek tekinti az intézmény alapító okiratában felsorolt tevékenységeire.

Céljaink:

  • Olyan értékek közvetítése, amelyek a tanulók személyiségére és tanulmányi eredményeire, jövőjére, továbbá a családra valamint az iskolai társadalmi környezetére is pozitív hatást gyakorolnak. A fenti értékek közvetítése a helyi tantervben megfogalmazott tananyag közvetítése, a személyes tanári példamutatás, valamint az iskola arculatának hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenysége útján történik.
  • Iskolánk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra. Célunk, hogy tanulóink művelt és egészséges, szakmájukban sikeres tagjai legyenek a társadalomnak. Ennek érdekében különös figyelmet fordítunk arra, hogy szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez és annak változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítsünk.
  • A tanulókkal szemben általában magas, de nem irreális és nem elérhetetlen követelményeket támasztunk. Ezzel összhangban mind az oktatásunk, mind az alkalmazott módszereink tanulóközpontúak és humánusak.
  • Szakképzésünk célja korszerű szakmai, informatikai és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkező tanulók képzése és a munkaerő piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó ismeretek közvetítése, és szakmacsoportok indítása.
  • Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.
  • Az iskola vezetői és valamennyi dolgozója elkötelezett az intézményi javakkal való ésszerű, takarékos gazdálkodás és az intézményi erőforrások hatékony működtetése iránt.

Az iskola átfogó, az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás, illetve képzés területén. Annak folyamatos fejlesztésével és fenntartásával az iskola sikerességét kívánja erősíteni.

A vezetőség elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, fejlesztésében.

Az iskola az oktatói illetve vállalkozói tevékenységének rendszeres elemzésével, a hibák feltárásával, és hatékony hibajavító tevékenység alkalmazásával a minőségirányítási rendszerét állandóan tökéletesíti, hogy ezáltal még inkább meg tudjon felelni a mindenkori partneri igényeknek.

Budapest, 2012. szeptember 1.

Fábián Zoltán
igazgató

Minőségbiztosítási dokumentumok