Közösségi szolgálat

A 2019 évi LXXX törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik a technikus tanulók számára kötelező közösségi szolgálatról. A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, A 107.§ részletesen szabályozza a feltételeket.

Felvilágosítás, információ, amennyiben az alul található tudnivalók nem elegendőek:

Érdeklődés: Szabóné Bencze Rita osztályfőnöki munkaközösség-vezető asszony: benczerita@szily.hu

Az iskolánk által javasolt szerződésminta a közösségi szolgálatban résztvevők részére (szerkeszthető word dokumentum)

A közösségi szolgálattal kapcsolatos részletes tudnivalók

A közösségi szolgálat lehetséges területei

 1. az egészségügyi
 2. a szociális és jótékonysági
 3. az oktatási
 4. a kulturális és közösségi
 5. a környezet –és természetvédelmi
 6. a katasztrófavédelmi
 7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területén folytatható tevékenység
 8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg az ötven órás közösségi szolgálatot.

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemei

 • a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott,
 • az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 • az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, 
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Iskolánk a tanulóink részére több területen szervezi és biztosítja a közösségi szolgálat időben való teljesítését (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségével, IX. ker önkormányzat, Honvédség, stb...)

Az iskola törekszik arra, hogy a törvényben megadott területeket figyelembe véve további szervezeteket is bevonjon a közösségi szolgálat teljesítésébe.

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba