Étkezés / Menza

A rendkívüli helyzet étkezéssel kapcsolatos tudnivalóiról az ÉSZGSZ honlapján( http://www.gsz.modelltiszk.hu/ ) lehet tájékozódni. A szülők közvetlenül is érdeklődhetnek az ÉSZGSZ honlapján közzétett helyzet@eszgsz.hu e-mail címen.

Ebédbefizetés ügyintézés

Komlósi Andrea

 • E-mail: szily.etkezes@gmail.com
 • gazdasági épület, 1 emelet 109-es iroda
 • nyitva: minden hétfőn 12.00-16.00-ig

 

Az étkezés igénylése
 

- a készpénzes ebédbefizetés 2021. február hóra 2021.01.25-én (hétfő) 13-tól 17 óráig lesz a gazdasági épület 109-es irodájában (pénztár mellett), azoknak a tanulóknak a részére, akik jelenleg is a kollégiumban tartózkodnak,

- átutalással fizető tanulók az étkezési igényüket írásban jelezzék az alábbi e-mail címen szily.etkezes@gmail.com, 2021.01.25-ig.  A levélben kérjük megjelölni, hogy mely napokra és milyen típusú étkezést igényelnek (reggeli, ebéd, vacsora)

- az írásos megrendelés alapján a gondviselő részére a kiállított számlát elektronikus úton eljuttatjuk, melynek ellenértékét kérjük 2021. január 28-ig átutalni, azon tanulók esetében akik a távoktatás alatt is igénybe veszik az étkezést, mert ennek hiányában étkezést a tanuló részére 2021. 02.01-től nem tudunk biztosítani. Az étkezési szándékot azoknak is emailben kell jelezni akik a februári jelenléti oktatás megkezdésekor étkezni szeretnének, amennyiben az oktatás elindul a kiállított számla ellenértékét kérjük a számlán feltüntetett fizetési határidőig átutalni. 

- étkezni csak az előre megfizetett étkezési térítési díj ellenében lehet

- a január 28-a után beérkező befizetéseknél kérjük figyelembe venni, hogy a beérkezés napjától számított 2. munkanapon lehetséges az étkezés igénybevétele

 

Amennyiben a jelenléti oktatás 2021. február 1. napján elkezdődik, abban az esetben kérjük, hogy az étkezési igényüket a szily.etkezes@gmail.com címen jelezzék, hogy mely napokra és milyen étkezési típust (reggeli, ebéd, vacsora) igényelnek.

 

Kérjük, hogy a továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos mindennemű ügyintézés a fenti e-mail címen történjen, az egyéb nem hivatalos kommunikációs csatornákon (pl.: facebook stb) történő ügyintézést nem áll módunkban figyelembe venni

Az ÉSZGSZ részéről Komlósi Andrea fogja az étkezéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.

 

Üdvözlettel:

 

Simonné dr. Németh Katalin

igazgató megbízásából

 

Baranyi Rita

pénzügyi igazgatóhelyettes

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.

További információ

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a 2014-es évre vonatkozó költségtérítési díjakat. (Érvényes a 2020/21 tanévben is!)

Étkezési díjak

 • Teljes ár
  • reggeli: 188 Ft/nap,
  • ebéd: 351 Ft/nap,
  • vacsora: 325 Ft/nap.

A kollégista diákok esetén

 • a teljes árú étkezés (reggeli + ebéd + vacsora) 864 Ft/nap,
 • a kedvezményes (50%-os) étkezés 432 Ft/nap

Például szeptember hónapra (22 tanítási napra) a teljes árú térítés ennek megfelelően 19.010 Ft , az ötven százalékos kedvezményes térítés pedig 9.505 Ft.

Az egy és két gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100%-át fizetik, 50%-ot fizet annak a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulónak szülője, aki:

 • három vagy több gyermeket nevelő szülő,
 • a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő,
 • gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermeke után.

Azok a tanulók, akik az étkezési díj 50%-ra jogosultak, kötelesek a hivatalos igazolásokat a kollégiumba való beiratkozáskor magukkal hozni.

Igazolások

 • három, vagy több gyermek esetén óvodai, ill. iskolalátogatási igazolások,
 • gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jegyző által kiállított – egy évnél nem régebbi – irat fénymásolata,
 • tartósan beteg, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén, az azt igazoló – egy évnél nem régebbi – hivatalos irat.