Erasmus+ tájékoztató és jelentkezési dokumentumok

Az Erasmus+ programok rövid leírása

Az Erasmus+ pályázat KA1-es változata kapcsán az iskola tanulóinak egy csoportja egy külföldi országba látogat szakmai gyakorlatra egy hónapra. A szakmai gyakorlaton kívül mindig vannak kulturális, turisztikai programok is, amelyen a tanulók részt vesznek. A csoportokkal mindig két olyan kolléga, aki tud kommunikálni a külföldi partnerekkel (angol vagy német nyelven) és a szakmai területnek is mestere.

A tanulóknak pályázni kell

Az Erasmus+ utazásokra az iskola tanulóinak pályázni kell. A tanulók kiválasztásánál figyelembe vesszük

 • a tanuló pályázatában leírt célokat, terveket,
 • a tanulók vállalják, hogy a projekt során a feladataikat maradéktalanul elvégzik,
 • a (megfelelő) tanulmányi eredményt,
 • a tanuló korábbi viselkedését,
 • osztályfőnök és a tanító tanárok véleményét,
 • azt, hogy sok szakmai területről vegyenek részt a tanulók (gépészet, épületgépészet, informatika, kreatív ágazat)
 • lehetőség szerint a projekt teljes időszaka alatt a tanulók iskolánkban tanuljanak.

A jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok az oldal alján találhatók!

A projekt finanszírozása

A pályázatok mindig finanszírozzák a tanulók

 • utazási költségeit,
 • a megfelelő szállás költségeit,
 • a külföldi megélhetés költségeit (napi háromszori étkezés, kinti közlekedés),
 • a különböző kulturális, turisztikai programokon való részvétel költségét.

A pályázat nem ad a tanulóknak szabadon elkölthető "zsebpénzt"

A pályázat körülményeinek ismertetése

Az aktuális pályázat körülményeit a kiválasztott tanulóknak és/vagy szüleiknek az iskola szülői értekezleten ismerteti.

Szerződéskötés

A kiválasztott tanulókkal az iskola szerződést köt (kiskorúaknál a szülő írja alá). Ebben rögzíti az utazás célját, országát, időtartamát, a viselkedési normákat, az utazás alatti szabályokat és az utazást befejeztével a disszeminációs szabályokat és egyéb körülményeket.

Az utazás előtt

A tanulók felkészítésen vesznek részt, ahol megismerkednek az adott ország népének szokásaival, kultúrájával, a várható körülményekkel, továbbá a leggyakrabban előforduló kifejezéseket is elsajátítják. A projekt nyelvén való kommunikációt is segítjük.

Az utazás alatt

Az utazás alatt a tanulók Magyarországot és azon belül iskolájukat képviselik. Az utazás alatt a tanulók maradéktalanul betartják az iskolánk házirendjének előírásait, a kinti partner országának törvényeit, tiszteletben tartják szokásaikat, alkalmazkodnak a helyi körülményekhez. Az utazás ideje alatt maradéktalanul engedelmeskednek a kísérő kollégák utasításainak! Részt vesznek a partnerek által meghatározott szakmai gyakorlatokon.

A szakmai gyakorlatokról minden nap naplót vezetnek, amelyben leírják az aznapi feladataikat, csak ez után van számukra szabad program.

A szabad programokon csoportosan, szervezetten vagy a kísérők engedélyével részt vehetnek.

A szervezett kulturális, turisztikai eseményekre, látogatásokra a teljes csoport megy.

Disszemináció

A csoport résztvevői az utazás után szervezett módon disszemináción vesznek részt, ahol az iskola többi tanulójával ismertetik kinti tapasztalataikat. Az utazásokból készült képekből az iskola a honlapján gallériát készít, amelyen a tanulók képmásai is szerepelnek

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba