Az oktatásra vonatkozó törvények módosításai

  • 2019.09.01-től megszűnik a magántanulói státusz, helyette az egyéni munkarend lép életbe. ( Nkt. módosult 45. § )
    • A kérelmet a szülő a tanvet megelőző Június 15.-éig nyújthatja be az engedélyező hatóságnál. Később csak akkor adható be, ha lényeges változás állt be a tanuló állapotában (betegség, külföldre költözés, stb...)
    • Az engedélyt nem az igazgató adja, hanem a
    • A kérelmet konkrétan indokolni kell.
    • Az egyéni munkarend adható.